Boek jouw sessie

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden leggen de bepalingen en condities vast met betrekking tot het gebruik van de diensten aangeboden door Floating Achterhoek ("wij", "ons" of "onze"). Wij vragen je deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat je gebruikmaakt van onze sessies in het float bad. Door hiervan gebruik te maken, stem je in met de bepalingen die hierin worden beschreven.

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Floating Achterhoek, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met enige bepaling van deze voorwaarden, gebruik dan niet de sessies in ons float bad.

2. Wijzigingen in de Voorwaarden

Floating Achterhoek behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Door het voortgezette gebruik van de sessies ga je akkoord met de herziene voorwaarden.

3. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud en materialen beschikbaar tijdens de sessies, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, zijn eigendom van Floating Achterhoek en zijn beschermd door auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

4. Gebruik van de Sessies

Je stemt ermee in de sessies alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en geen acties te ondernemen die de rechten van Floating Achterhoek of anderen kunnen schenden.

5. Aansprakelijkheid

Floating Achterhoek is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met jouw gebruik van de sessies.

6. Privacy en Gegevensbeveiliging

Door het gebruik van de sessies stem je in met het privacybeleid van Floating Achterhoek, zoals uiteengezet in het afzonderlijke privacybeleid.

7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Neem contact met ons op:

Floating Achterhoek van Natuurlijk in Balance
Aaltenseweg 72, 7051 GX Varsseveld
E-mail: monique@floatingachterhoek.nl
Telefoon: +31612193725

Laatst bijgewerkt op: Zaterdag 30 December